praktijk vondelpark - podium, kind & jeugd coaching

PODIUMHELDEN

Marleen Drewes

Boek

In haar boek Podiumhelden laat psycholoog Marleen Drewes aan de hand van theorie en voorbeelden uit de praktijk zien dat het mogelijk is om met stress, hoge verwachtingen en angst om te gaan in een spannend beroep. Ze combineert elementen uit de psychotherapie, mindfulness en sportcoaching om tot praktische werkervaring te komen. Naast de behandeling van podiumangst wordt in het boek aandacht besteed aan anderen aspecten van podiumcoaching, want het gaat niet alleen om het verminderen en leren verdragen van angst, er is ook moed en vertrouwen nodig om verder te groeien. Onderwerpen zoals taakconcentratie, visualisatie, flow, doelen stellen en burn-out preventie komen uitgebreid aan bod. Een groot deel van het boek bestaat uit inspirerende en herkenbare interviews met mensen die voor het toeziend oog van anderen moeten presteren, zoals zangers en acteurs maar ook een topchirurg, een jonge danser en een DJ komen met hun verhaal. Er zijn ook inzichtgevende interviews met professionals die een ondersteunende functie hebben: zoals een tenniscoach, een castingdirector, twee psychiaters en een speechcoach.

Uit de opgetekende verhalen blijkt dat podiumkunstenaars vaak zelf verbazingwekkend adequate  manieren hebben gevonden om met een veeleisend beroep om te gaan. Zo heeft zanger Frans Bauer zijn eigen, effectieve, vorm van cognitieve gedragstherapie uitgedacht toen hij twee weken niet mocht praten vanwege een stembandoperatie. ‘Je moet de dingen realistischer gaan zien’ is zijn motto. De zestienjarige danser Toon Lobach visualiseert, als hij op school zit, zijn danspassen. Uit de interviews blijkt ook moed en uithoudingsvermogen: blijven trainen, omgaan met afwijzing, slechte recensies, keer op keer auditie doen. Je stem kwijt raken als je de rol van je leven zingt. De comfortzone wordt telkens weer verlaten, de verbinding met het geliefde beroep steeds weer gezocht.

Interviews met: Jeroen Krabbé, Frans Bouwer, Karin Bloemen, Arthur Japin, Frank Lammers, danser Toon Lobach, DJ Jan van Kampen, tv-regisseur Egbert van Hees, chirurg Frank Bloemers, sportcoach Patrick Silos, castingdirector Betty Post, speechcoach en actrice Monique van der Werff, coach en psychiater Anna Hinze en psychiater Esther van Fenema, oprichter van de muziekpoli.

 

Be comfortable being uncomfortable.

Peter mc Williams

 

 

Praktijk Vondelpark

Podiumcoaching en coaching van professionals in uitdagende beroepen:

Marleen Drewes gaat tijdens een coachingstraject op zoek naar de eigenheid en veerkracht van mensen die een beroep hebben dat veel van ze vraagt. Dit zijn onder anderen acteurs, musici, dansers en cabaretiers maar ook sporters, medisch specialisten, rechters of advocaten in opleiding die op een scharnierpunt in hun professionele carrière extra vaardigheden willen verwerven om te leren omgaan met hun talent en de vaak hoge eisen van de werkomgeving en zichzelf. Dat kan in enkele individuele oplossingsgerichte gesprekken of in een langduriger traject. Ook geeft zij, in samenwerking met andere professionals, specifieke trainingen in groepsverband, zoals bijvoorbeeld podiumangsttraining, mindfulness- of burn-outpreventietraining. In de rust van haar praktijk aan het Amsterdamse Vondelpark kunnen mensen stilstaan bij wat voor hen van waarde is. Naast inzichtelijke gesprekken worden praktische vaardigheden aangeleerd. Technieken uit de cognitieve gedragstherapie, sportpsychologie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness worden daarbij ingezet en geoefend. Door anders te leren denken en vooral door anders te doen, zoals inzicht krijgen in disfunctionele gedachten en oefenen met het doorbreken van vermijdingsgedrag, kunnen mensen zich anders gaan voelen, waardoor stress en (podium)angst kunnen verminderen. Als er sprake is van een ‘podiumtrauma’ of een ander blokkerend trauma wordt EMDR ingezet als behandelmethode. De veerkracht en de focus worden door coaching vergroot, het oncomfortabele meer comfortabel. Balans in het eigen leven maar ook het oorspronkelijke vertrouwen en het plezier in werk, beroep of instrument kan zo worden teruggevonden. Scholing, coaching en training ten behoeve van de beroepsuitoefening is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Kinder & Jeugdpraktijk:

Als kinder en jeugdpsycholoog begeleidt en coacht Marleen Drewes kinderen, pubers en adolescenten met milde klachten die een steuntje in de rug nodig hebben. De jongere staat centraal maar ook de omgeving zoals het gezin, de school of de universiteit hebben een rol in de behandeling en, als dat gewenst of nodig is, wordt de samenwerking opgezocht. Na intakegesprekken en een diagnostische fase gaat zij samen met de jongere op zoek naar adequatere manieren van omgaan met school- of studieproblemen, angsten (faalangst, piekeren, paniek, dwang, specifieke fobie), enkelvoudige trauma’s, motivatieverlies, somberheid, concentratieproblemen, schoolburn-out, hoogbegaafdheidsuitdagingen of opvoedvragen. Marleen is rouw- en verliestherapeut voor kinderen en jongeren die een ouder zijn verloren, een ernstige ziekte meemaken in het gezin, of moeite hebben met de scheiding van hun ouders.

Marleen Drewes kijkt als oplossingsgericht therapeut naar de mogelijkheden en de veerkracht van de jongere. De behandeling is gericht op de hele mens waarbij niet zozeer het probleem maar juist de sterke kanten en talenten weer beter in beeld kunnen komen.

Als er sprake blijkt te zijn van meer complexe problematiek, een DSM-V diagnose, of jeugdzorg verwijst Marleen naar een ouder & kind team (OKT) van de Gemeente Amsterdam of naar een geschikte tweede-lijns ggzpraktijk. Zelf is zij jarenlang verbonden geweest aan een tweede-lijns praktijk uit de geestelijke gezondheidszorg en kan goed inschatten wanneer moet worden doorverwezen. Marleen Drewes behandelt en coacht milde klachten waar geen verwijzing van de huisarts of OKT voor nodig is. Marleen heeft geen contracten met de gemeente of zorgverzekeraars (die vergoeden uitsluitend DSM-diagnoses, na het 18e levensjaar) waardoor volledige privacy kan worden gegarandeerd. Via de aanvullende verzekering is er eventueel gedeeltelijke vergoeding mogelijk.

Naast therapeutische technieken zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness en oplossingsgerichte therapie hebben creatieve werkvormen zoals knutselen, schilderen of het maken van een boek een belangrijke plek in de praktijk. Ook kunnen kinderen op een speelse manier kennismaken met mindfulness.

over

Marleen Drewes werkte tien jaar als internationaal model. Na het behalen van haar doctoraaldiploma Communicatiewetenschap aan de Universiteit Van Amsterdam werkte zij als communicatieadviseur en organisator van een fotografieprijs in de culturele sector. Na het afronden van haar doctoraal Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam startte zij een praktijk voor kinder & jeugdpsychologie en werkt als coach voor professionals die op hoog niveau moeten presteren. Daarnaast ontwikkelt zij trainingen voor podiumkunstenaars en voor het bedrijfsleven (o.a. burn-outpreventie) en schrijft boeken over psychologie, zoals Podiumhelden. Zij werkt momenteel aan een boek voor adolescenten over burn-out en schoolpaniek. In samenwerking met actrice, speechcoach en doula Monique van der Werff ontwikkelt zij een cursus voor zwangere vrouwen en hun partners om zich met vertrouwen voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap. Marleen Drewes heeft zich postdoctoraal geschoold in de cognitieve gedragstherapie en EMDR, is mindfulnesstherapeut en oplossingsgerichttherapeut. Zij doet jaarlijks aan nascholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in haar vakgebied.

You can’t stop the waves, but you can learn to surf

Jon Kabat-Zinn

info

Praktijk Vondelpark is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid.

De praktijk is telefonisch bereikbaar op kantooruren van dinsdag tot en met vrijdag. Spreek een boodschap in of stuur een mail, dan wordt binnen twee dagen contact met u opgenomen.

Drs. Marleen Drewes MSc., is aangesloten als Psycholoog-NIP bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Registraties:

Beroepsverening NVPA en koepelorganisatie RBCZ

LSR, rouw en verliestherapeut

SKJ register van Gemeente Amsterdam

CRKBO register als opleider/coach/trainer

KVKNR: 34324775

Marleen Drewes werkt volgens de beroepscode, het privacystatement en de AVG voorwaarden van bovenstaande verenigingen

De Praktijkvoorwaarden staan onder de kop NIEUWS  in de menubalk

 

Contact

06 11 10 36 48

praktijkvondelpark@protonmail.com