Podiumcoaching en coaching van professionals in uitdagende beroepen:

Marleen Drewes gaat tijdens een coachingstraject op zoek naar de eigenheid en veerkracht van mensen die een beroep hebben dat veel van ze vraagt. Dit zijn onder anderen acteurs, musici, dansers en cabaretiers maar ook sporters, medisch specialisten, rechters of advocaten in opleiding die op een scharnierpunt in hun professionele carrière extra vaardigheden willen verwerven om te leren omgaan met hun talent en de vaak hoge eisen van de werkomgeving en zichzelf. Dat kan in enkele individuele oplossingsgerichte gesprekken of in een langduriger traject. Ook geeft zij, in samenwerking met andere professionals, specifieke trainingen in groepsverband, zoals bijvoorbeeld podiumangsttraining, mindfulness- of burn-outpreventietraining. In de rust van haar praktijk aan het Amsterdamse Vondelpark kunnen mensen stilstaan bij wat voor hen van waarde is. Naast inzichtelijke gesprekken worden praktische vaardigheden aangeleerd. Technieken uit de cognitieve gedragstherapie, sportpsychologie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness worden daarbij ingezet en geoefend. Door anders te leren denken en vooral door anders te doen, zoals inzicht krijgen in disfunctionele gedachten en oefenen met het doorbreken van vermijdingsgedrag, kunnen mensen zich anders gaan voelen, waardoor stress en (podium)angst kunnen verminderen. Als er sprake is van een ‘podiumtrauma’ of een ander blokkerend trauma wordt EMDR ingezet als behandelmethode. De veerkracht en de focus worden door coaching vergroot, het oncomfortabele meer comfortabel. Balans in het eigen leven maar ook het oorspronkelijke vertrouwen en het plezier in werk, beroep of instrument kan zo worden teruggevonden. Scholing, coaching en training ten behoeve van de beroepsuitoefening is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Kinder & Jeugdpraktijk:

Als kinder en jeugdpsycholoog begeleidt en coacht Marleen Drewes kinderen, pubers en adolescenten met milde klachten die een steuntje in de rug nodig hebben. De jongere staat centraal maar ook de omgeving zoals het gezin, de school of de universiteit hebben een rol in de behandeling en, als dat gewenst of nodig is, wordt de samenwerking opgezocht. Na intakegesprekken en een diagnostische fase gaat zij samen met de jongere op zoek naar adequatere manieren van omgaan met school- of studieproblemen, angsten (faalangst, piekeren, paniek, dwang, specifieke fobie), enkelvoudige trauma’s, motivatieverlies, somberheid, concentratieproblemen, schoolburn-out, hoogbegaafdheidsuitdagingen of opvoedvragen. Marleen is rouw- en verliestherapeut voor kinderen en jongeren die een ouder zijn verloren, een ernstige ziekte meemaken in het gezin, of moeite hebben met de scheiding van hun ouders.

Marleen Drewes kijkt als oplossingsgericht therapeut naar de mogelijkheden en de veerkracht van de jongere. De behandeling is gericht op de hele mens waarbij niet zozeer het probleem maar juist de sterke kanten en talenten weer beter in beeld kunnen komen.

Als er sprake blijkt te zijn van meer complexe problematiek, een DSM-V diagnose, of jeugdzorg verwijst Marleen naar een ouder & kind team (OKT) van de Gemeente Amsterdam of naar een geschikte tweede-lijns ggzpraktijk. Zelf is zij jarenlang verbonden geweest aan een tweede-lijns praktijk uit de geestelijke gezondheidszorg en kan goed inschatten wanneer moet worden doorverwezen. Marleen Drewes behandelt en coacht milde klachten waar geen verwijzing van de huisarts of OKT voor nodig is. Marleen heeft geen contracten met de gemeente of zorgverzekeraars (die vergoeden uitsluitend DSM-diagnoses, na het 18e levensjaar) waardoor volledige privacy kan worden gegarandeerd. Via de aanvullende verzekering is er eventueel gedeeltelijke vergoeding mogelijk.

Naast therapeutische technieken zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness en oplossingsgerichte therapie hebben creatieve werkvormen zoals knutselen, schilderen of het maken van een boek een belangrijke plek in de praktijk. Ook kunnen kinderen op een speelse manier kennismaken met mindfulness.